Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo V

27 tháng 1 2021 13:27

câu hỏi

Sóng sánh là gì?


46

6


Bảo V

27 tháng 1 2021 13:31

là mặt nước mấp mô nhẹ

Nguyễn T

05 tháng 3 2021 14:45

Ông này hỏi xong tự trả lời lại câu hỏi của mình .

Nguyễn T

05 tháng 3 2021 14:45

Đôi khi ta méo thể hiểu được

Bảo V

14 tháng 3 2021 14:01

ừa thì sao

Anh T

19 tháng 3 2021 15:04

🥺

Su_BOSS_TEAM_MIA S

16 tháng 5 2021 13:55

?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hỏi các bạn học lớp mấy vậy

0

Lihat jawaban (1)