Square root
VBT
Calculator
magnet

Phamnguyenvu P

14 tháng 4 2020 14:21

câu hỏi

Số nào dưới đây không chia hết cho3 4032 6780 2453 1005


1

3


Phamnguyenvu P

14 tháng 4 2020 14:28

4032

Kuruba K

02 tháng 5 2020 14:33

😋😋😏😏

Kuruba K

02 tháng 5 2020 14:32

Cậu sai lầm rồi đó: 4+3+2=9 6+7+8=21 2+4+5+3=14 1+5=6 Đáp án:2453

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65+a=65+ =. 65+a với a=10

9

Lihat jawaban (2)