Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

21 tháng 1 2023 01:41

câu hỏi

số nào chia hết cho 245689

số nào chia hết cho 245689


4

1


Linh Đ

21 tháng 1 2023 01:55

<p>ta không thể chia hết cho 2 vì số tận cùng của số đó không phải là số chẵn</p><p>ta cũng không thể chia hết cho 5 vì số tận cùng của số đó không phải là 0 hoặc 5</p><p>ta có: 2+4+5+6+8+9=34</p>

ta không thể chia hết cho 2 vì số tận cùng của số đó không phải là số chẵn

ta cũng không thể chia hết cho 5 vì số tận cùng của số đó không phải là 0 hoặc 5

ta có: 2+4+5+6+8+9=34

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bhjagsjgsjsgsjhakah

7

Lihat jawaban (2)