Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

10 tháng 11 2019 14:16

câu hỏi

sấm và chớp con người nhận biết được cái nào trước


1

1


H. Thúy

07 tháng 1 2020 15:12

Sấm truyền đến tai ta tương ứng là vận tốc âm thanh, còn chớp nhìn thấy đươc tương ứng vận tốc ánh sáng. Mà vận tốc ánh sáng lớn hơn rất nhiều vận tốc âm thanh nên chúng ta nhìn thấy chớp trước rồi mới nghe được sấm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ví dụ về gương cầu lồi đối với cuộc sống còn người?

9

Được xác nhận

Khi đi du lịch Thái Lan hoặc mốt số nước khác,chính quyền quy định các xe lưu thông trên đường hạn chế bóp kèn và không được bóp kèn khi đi qua những nơi như bệnh viện , trường học.Quy định này nhằm mục đích gì?

7

Lihat jawaban (1)