Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương P

06 tháng 1 2021 04:11

câu hỏi

Sự kiện quan trọng nhất trong cách mạng tháng 10 Nga?


17

2


Y. Như

06 tháng 1 2021 07:31

4/1917, trong bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bolshevik (sau đi vào lịch sử với tên gọi Luận cương tháng Tư), V.I. Lenin đã đề ra đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hương P

06 tháng 1 2021 10:14

dạ vâng, nhưng trong các sự kiện các đội cận vệ đỏ chiếm..., quân khởi nghĩa chiếm được cung điện mua đông, quân khởi nghĩa giành thắng lợi ở mat-xcơ-va, ... . trong những cái này cái nào quan trọng nhất ạ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao phải mua phí trong khi đó bảo free

1

Lihat jawaban (1)