Square root
VBT
Calculator
magnet

Tân Q

07 tháng 4 2020 07:35

câu hỏi

số đối của -(-12) là ................


0

1


Phạm H

07 tháng 4 2020 11:21

số đối của (-12)là 12 nhà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

5

Lihat jawaban (1)