Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

05 tháng 1 2020 04:00

câu hỏi

số hữu tỉ là số như thế nào


0

3


BảoAn B

05 tháng 1 2020 12:57

là số thập phân có giới hạn VD: 12,360

Lê H

05 tháng 1 2020 13:21

số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a/ b với a,b € Z, b khác 0 ( SGK toán 7 tập 1 tr 5)

Huong D

06 tháng 1 2020 13:38

số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a/b với a,b thuộc Z,b không thuộc 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 4. Tìm x, biết: b) (x−4)⋅(3−x)=0

1

Được xác nhận