Square root
VBT
Calculator
magnet

Maii N

14 tháng 12 2019 11:26

câu hỏi

số hữu tỉ là như nào ??


0

1


Trần T

15 tháng 12 2019 05:00

số hữu tỉ là số viết được dưới dạng a/b. Trong đó a;b thuộc Z, b không bằng 0 ví dụ 1/2 là số hữu tỉ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

d) Tính các góc ;;

0

Được xác nhận