Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuong D

Yêu cầu 3 ngày trước

câu hỏi

số học sinh lớp 5a nhiều hơn số học sinh của 5b là 5 bạn.số học sinh của lớp 5b bằng 7/8 số học sinh lớp 5a.vậy số học sinh lớp 5a là bao nhiêu học sinh

số học sinh lớp 5a nhiều hơn số học sinh của 5b là 5 bạn.số học sinh của lớp 5b bằng 7/8 số học sinh lớp 5a.vậy số học sinh lớp 5a là bao nhiêu học sinh


0

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Địa lý

13

Lihat jawaban (1)

Câu 9: Cho tâp hop A=(−∞;−3)∪[−1;4),B=[−5;0). Khi đó A∩B là:

11

Được xác nhận