Square root
VBT
Calculator
magnet

Ho T

14 tháng 12 2022 18:17

câu hỏi

số gam koh để có số phân tử koh bằng số phân tử h2so4 trong 2,45g h2so4

số gam koh để có số phân tử koh bằng số phân tử h2so4 trong 2,45g h2so4


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:27

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Nguyên tử - phân tử Bài giải chi tiết: Ta có: nH2SO4 =0,025 mol = nKOH => mKOH = 1,4g Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

3

Được xác nhận