Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng S

30 tháng 10 2019 14:13

câu hỏi

số electron dịch chuyển qua tiết diện mang điện trở 10ohm của dây trong thời gian 2s là 6,25.10^18. khi đó hiệu điện thế ở 2 đầu dây dẫn là bao nhiêu?


0

1


Trâm C

21 tháng 2 2020 14:45

q=6,25.10^18*1,6.10^-19=1e cường độ dd I=q/t=1/2 hiệu điện thế U=I*R=0,5*10=5V

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính góc khúc xạ lớn nhất khi ánh sáng truyền từ không khí qua mặt phân cách giữa không khí và thủy tinh, biết chiết suất thủy tinh là 1,5

2

Lihat jawaban (1)

1 ô tô chuyển động trên đoạn đường S, nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc v=80km/h. 1/3 của đoạn đường còn lại đi với v=60km/h. Cuối cùng, đi với v= 40km/h. Tính Vtb=?

5

Được xác nhận