Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu M

12 tháng 10 2021 07:24

câu hỏi

Số dân ở xã hiện nay có 4000 người a/ Với mức tăng dần hằng năm cứ 1000 người thì tăng thêm bao nhiêu người b/ Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?


23

6


Alice L

17 tháng 10 2021 03:07

b,tóm tắt: 1000 người :15người 4000người :..... người giải 4000người hơn 1000 người số lần là : 4000:1000= 4( lần ) 4000 người tăng số người là: 15x4=60( người) đáp số :60 người chúc bạn học tốt 😁

Thu M

20 tháng 10 2021 13:58

cám ơn bạn 🥰

Quân T

12 tháng 10 2021 07:52

dễ

Trân B

12 tháng 10 2021 12:29

bài này là lớp 5 phải không

Nguyen H

13 tháng 10 2021 08:48

Easy

Nguyen H

13 tháng 10 2021 08:48

Peasy

Baoyến B

19 tháng 10 2021 01:32

dễ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người bán vải ,lần 1 bán 2/5 tấm vải ,lần 2 bán 60m,sau 2 lần người bán đó thấy số vải còn lại bằng 1/2 số vải đã bán.hỏi tấm vải dài bao nhiêu m?

6

Lihat jawaban (1)