Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân T

02 tháng 1 2020 12:18

câu hỏi

sự chuyển đổi của chất lý thuyế t là gì


2

1


Vũ T

03 tháng 1 2020 10:57

có 2 loại biến đổi là biến đổi vật lí và biến đổi hóa học. để tìm hiểu rõ hơn về 2 loại biến đổi này, bạn có thể xem video bài học của Kiến Guru.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao nhôm thì người ta gọi là nhôm?

1

Lihat jawaban (1)