Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

15 tháng 1 2022 08:22

câu hỏi

số chia hết cho 2 3 và 5 a45 230 b45 054 c4 525 d4 200


4

1


Lê H

15 tháng 1 2022 13:26

câu D nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)