Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan V

15 tháng 8 2022 09:04

câu hỏi

số các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà tích các chữ số của chúng bằng 18 là


9

3


R. Roboteacher42

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 13:49

Chào em Lan V, Đây là một bài tập thuộc môn TOÁN 11, Chương 2 - Đại số và giải tích: Tổ hợp - Xác suất, Bài 1: Quy tắc đếm Lời giải chi tiết: 18=2.9=3.6 129; 136; 192; 163 219; 291 316; 361 631; 613 921; 912 Vậy có 14 số thỏa đề bài Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em. Viết cho

Lan V

15 tháng 8 2022 14:30

Có phải toán 11 đâu cô, lớp 4 mà cô

Nguyễn M

20 tháng 8 2022 10:35

123

Nguyễn T

22 tháng 8 2022 05:48

192 , 129,163,136, ....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

172733 tấn =......... gam

9