Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly D

20 tháng 12 2020 11:40

câu hỏi

sự biết ơn được thể hiện qua những việc làm nào ?


16

4


Bùi_Phó_Team_Mùa_Đông B

20 tháng 12 2020 13:39

qua việc làm giúp đỡ ,thăm hỏi

Hshs J

28 tháng 12 2020 12:57

thể hiện qua những việc làm đền ơn đáp nghĩa

Nhat A

29 tháng 12 2020 02:37

thể hiện qua việc bày tỏ thái độ trân trọng , tình cảm

Vy_phan V

03 tháng 1 2021 12:48

thể hiện qua thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn đáp nghĩa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Anh em như thể tay chân. Có ý nghĩa gì?

1

Lihat jawaban (1)