Square root
VBT
Calculator
magnet

Ta K

21 tháng 1 2021 10:31

câu hỏi

Số ATP của tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ sau quá trình hô hấp tế bào


10

1


P. Lu

22 tháng 1 2021 03:39

Chào em, Số ATP tạo ra qua hô hấp tế bào của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực không khác nhau, đều tạo ra 38ATP. Điểm khác nhau trong hô hấp tế bào giữa TB nhân sơ và TB nhân thực nằm ở vị trí diễn ra chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. - TB nhân sơ: diễn ra ở tế bào chất và màng tế bào. - TB nhân thực: diễn ra trong chất nền ti thể và màng trong ti thể. Cảm ơn câu hỏi của em. Chúc em học tốt ^^

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nguyên lí của vận chuyển thụ động là gì

5

Lihat jawaban (1)