Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú T

03 tháng 11 2019 13:09

câu hỏi

S=3+6+9+...+2019


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

12 tháng 1 2023 12:05

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Tú T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 678381<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6<br>Bài giải chi tiết:<br>Chúng ta thấy khoảng cách giữa các số là 3.</p><p>Số các số hạng là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;(2019−3):3+1 = 673 (số)</p><p>Tổng S là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;(2019+3).671:2 = 678381</p><p>Áp dụng công thức tính số các số hạng:&nbsp;</p><p>(số cuối - số đầu): khoảng cách + 1</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là 678381<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Tú T
Đáp án cho câu hỏi của em là: 678381

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6
Bài giải chi tiết:
Chúng ta thấy khoảng cách giữa các số là 3.

Số các số hạng là:

     (2019−3):3+1 = 673 (số)

Tổng S là:

     (2019+3).671:2 = 678381

Áp dụng công thức tính số các số hạng: 

(số cuối - số đầu): khoảng cách + 1


Kết luận: đáp án chính xác là 678381
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x -(-2x+17-25)-3×(x-5)=-13

0

Lihat jawaban (1)