Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

19 tháng 2 2023 03:49

câu hỏi

S= 3/2.5 + 3/5.8 + ... +3/17.20

S= 3/2.5 + 3/5.8 + ... +3/17.20


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 07:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần cấp số cộng</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>S = 1/2 -1/5 + 1/5 -1/8 + ... + 1/17 -1/20</p><p>S = 1/2 - 1/20</p><p>S = 9/20</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần cấp số cộng

Bài giải chi tiết:

Ta có:

S = 1/2 -1/5 + 1/5 -1/8 + ... + 1/17 -1/20

S = 1/2 - 1/20

S = 9/20

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

Nguyen K

19 tháng 2 2023 09:08

<p>nguu</p><p>&nbsp;</p>

nguu

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1: Tìm x,y a)x^2+2y^2+2xy-2x+2=0

16

Được xác nhận