Square root
VBT
Calculator
magnet

Bé_Vy B

27 tháng 12 2019 08:38

câu hỏi

số 2340 chia đc cho mấy😄


0

1


Diệp G

27 tháng 12 2019 08:50

1,2,3,5,9,10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)