Square root
VBT
Calculator
magnet

Samurai S

10 tháng 2 2020 10:39

câu hỏi

rút gọn phân số 2x+(-61)-(21-61)


0

1


Chuột P

12 tháng 2 2020 03:14

=(-61+61)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)