Square root
VBT
Calculator
magnet

Jemmy S

20 tháng 2 2020 09:19

câu hỏi

Ruộng bậc thang được làm ra ở đâu?


0

3


Thanh N

22 tháng 2 2020 03:27

 Ở các vùng cao như Tây Nguyên, Tây Bắc hoặc các vùng Trung du ở Bắc bộ...

Chiêu A

21 tháng 2 2020 13:23

ở Tây Nguyên

Lại A

25 tháng 2 2020 05:38

Ruộng bậc thang ở Hoàng Liên Sơn và Trung du Bắc bộ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thành phố lớn nhất Việt Nam là thành phố gì?

14

Lihat jawaban (12)