Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt K

22 tháng 10 2022 14:17

câu hỏi

Rick will have a barber cut his hair. Chuyển sang câu bị động

Rick will have a barber cut his hair.

Chuyển sang câu bị động


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 14:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Việt K,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt;Rick will have his hair cut.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Việt K,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

->Rick will have his hair cut.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He caught his son ... in the bathroom. smoked smoke to smoke smoking

18

Được xác nhận