Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

27 tháng 10 2022 12:30

câu hỏi

rewrite: the children broke the window ( mary saw )

rewrite: the children broke the window ( mary saw )


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn N,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng viết lại câu với động từ tri giác.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- Mary saw the children break the window.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn N,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng viết lại câu với động từ tri giác.

Bài giải chi tiết:

- Mary saw the children break the window.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

She waited for me. -&gt; She

3

Được xác nhận