Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

25 tháng 9 2022 16:21

câu hỏi

Rewrite each present simple sentence as affirmative (✓), negative (X) or question (?). 1. His parents are workers.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 16:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về viết lại câu ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>(-) His parents aren't workers.</strong></p><p><strong>(?) Are his parents workers?</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về viết lại câu ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn.

Bài giải chi tiết:

(-) His parents aren't workers.

(?) Are his parents workers?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giai thich cho em

6

Được xác nhận