Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ L

07 tháng 9 2022 09:36

câu hỏi

Reported speech She said to me “What time does the bank close?”

Reported speech

She said to me “What time does the bank close?”


34

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 09:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vũ L,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về câu tường thuật dạng Wh-questions.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Đáp án: She asked me what time the bank closed.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vũ L,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về câu tường thuật dạng Wh-questions.

Bài giải chi tiết:

- Đáp án: She asked me what time the bank closed.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận