Square root
VBT
Calculator
magnet

Rindochi R

02 tháng 5 2023 19:44

câu hỏi

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

READING

Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

alt

2

1


Thiên P

13 tháng 5 2023 13:19

<p>26.F</p><p>27.F</p><p>28.T</p><p>29.F</p><p>30.T</p>

26.F

27.F

28.T

29.F

30.T

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận