Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

10 tháng 10 2022 03:43

câu hỏi

Rút gon J=(15^(3)⋅8^(2))/(10^(4)⋅6^(2))


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 08:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Kiên N</strong></p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên<br>Bài giải chi tiết:</p><p>(ảnh đính kèm)<br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong><br><strong>Cảm ơn em. °</strong></p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
Bài giải chi tiết:

(ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. °

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/2-15/17+1/2-2/17-2020/2021

2

Lihat jawaban (1)