Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

08 tháng 9 2022 04:34

câu hỏi

Rút gon biểu thức M=sin^(2)atan^(2)a+4sin^(2)a−tan^(2)a+3cos^(2)a.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 04:44

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Kiên N,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập thuộc Chương Phương trình</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Kiên N,

Đây là một bài tập thuộc Chương Phương trình

Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận