Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

13 tháng 10 2022 03:15

câu hỏi

Rút gon biều thức: A=(5−5/13+5/19−5/27)/(11−11/3+11/19−11/27)+(6/101+6/123−6/134)/(11/101+11/123−11/134);


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 04:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức, lớp 7<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức, lớp 7
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận