Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

26 tháng 12 2019 13:10

câu hỏi

rút gọn : (x+1)^2 + (x-1)^2


0

1


Hoàng T

28 tháng 12 2019 13:43

=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính độ dài x,y của các đoạn thẳng NC và BC

6

Lihat jawaban (1)