Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu V

21 tháng 9 2022 08:53

câu hỏi

Rút gọn và tính giá trị các biểu thức A = ( 5x - 7 ) ( 2x + 3 ) - ( 7x + 2 ) ( x - 4 )

  Rút gọn và tính giá trị các biểu thức 

A = ( 5x - 7 ) ( 2x + 3 ) - ( 7x + 2 ) ( x - 4 ) 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 08:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thu V,</p><p>Đây là bài tập thuộc Bài &nbsp;Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>A = ( 5x - 7 ) ( 2x + 3 ) - ( 7x + 2 ) ( x - 4 )&nbsp;<br>= 10x<sup>2</sup>+15x-14x-21-(7x<sup>2</sup>-28x+2x-8)</p><p>= 3x<sup>2</sup>+27x-13</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Thu V,

Đây là bài tập thuộc Bài  Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết :  

A = ( 5x - 7 ) ( 2x + 3 ) - ( 7x + 2 ) ( x - 4 ) 
= 10x2+15x-14x-21-(7x2-28x+2x-8)

= 3x2+27x-13

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

6

Được xác nhận