Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ Q

25 tháng 11 2019 12:36

câu hỏi

Rút gọn rồi tính X=-2 A= x²trên5x+25__+__2(2x-5)trên X + 50+5x trên x(x+5)


0

1


Đỗ Q

25 tháng 11 2019 13:26

ai biết ko ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các bạn cho mình hỏi giải pt này như nào ạ??? (x-1)^2=x^2+4x-3

16

Lihat jawaban (2)