Square root
VBT
Calculator
magnet

LONG L

05 tháng 3 2021 11:24

câu hỏi

rút gọn phân số 9 . 11 + 32 . 9 ________________ 25. 15 + 12 . 23 giúp mình với


10

1


T. Hữu

06 tháng 3 2021 03:09

= 9.(11 + 32 ) / 3.(125+92) = 3.43 / 217 = 129/217

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)