Square root
VBT
Calculator
magnet

KABI C

17 tháng 1 2020 12:33

câu hỏi

rút gọn phân số :15 phần 25


0

4


Tống Đ

18 tháng 1 2020 12:39

3 phần 5

Đỗ B

18 tháng 1 2020 14:54

15 và 25 đều chia hết cho 5 , nên: 15/25=15÷5/25÷5=3/5 3 và 5 đều không chia hết cho số nào khác 0 nên 3/5 là phân số tối giản Kết quả là 3/5

Bùi C

19 tháng 1 2020 09:42

0,6(3/5)

Hà P

21 tháng 1 2020 02:25

3/5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy chọn 3 icon để đoán ra tên nhân vật hoạt hình gì ???????

38

Lihat jawaban (8)