Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

12 tháng 9 2022 15:46

câu hỏi

Rút gọn c) (x+2)(x+3)−(x−4)^(2)−(x+1)(x−1)


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

12 tháng 9 2022 15:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L,<br>Đây là một bài thuộc&nbsp;<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L,
Đây là một bài thuộc 
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 9 2022 16:07

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào Trang L,</strong></p><p><strong>Đây là câu hỏi thuộc Chương Hằng đẳng thức</strong></p><p><strong>Lời giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p><strong>(x+2)(x+3)−(x−4)^(2)−(x+1)(x−1)</strong></p><p><strong>= x<sup>2</sup>+5x+6 - x<sup>2</sup>+8x-16 - x<sup>2</sup>+1</strong></p><p><strong>= -x<sup>2</sup> + 13x + 7&nbsp;</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào Trang L,

Đây là câu hỏi thuộc Chương Hằng đẳng thức

Lời giải chi tiết: 

(x+2)(x+3)−(x−4)^(2)−(x+1)(x−1)

= x2+5x+6 - x2+8x-16 - x2+1

= -x2 + 13x + 7 

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 3^(2)⋅[(5^(2)−3):11]−2^(4)+2⋅10^(3)

1

Được xác nhận