Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

08 tháng 9 2022 06:58

câu hỏi

Rút gọn các biểu thức sau A=((−2)/3xy)⋅6x+25x^(2)y


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 07:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương đa thức, bài Rút gọn đa thức</p><p>Bài giải chi tiết: A=((-2)/3xy).6x+25x<sup>2</sup>y</p><p>=-4x<sup>2</sup>y+25x<sup>2</sup>y</p><p>=21x<sup>2</sup>y</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N, 

Đây là một bài tập thuộc Chương đa thức, bài Rút gọn đa thức

Bài giải chi tiết: A=((-2)/3xy).6x+25x2y

=-4x2y+25x2y

=21x2y

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 14:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương đa thức</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>A=((-2)/3xy).6x + 25x<sup>2</sup>y</p><p>= -4x<sup>2</sup>y + 25x<sup>2 </sup>= 21x<sup>2</sup>y</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N, 

Đây là một bài tập thuộc Chương đa thức

Bài giải chi tiết: 

A=((-2)/3xy).6x + 25x2y

= -4x2y + 25x2 = 21x2y

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

43

Lihat jawaban (2)