Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong M

30 tháng 6 2023 07:37

câu hỏi

Rút gọn biểu thức A=2√5-√80+13√5

Rút gọn biểu thức

A=2√5-√80+13√5


4

1


Bùi Q

30 tháng 6 2023 13:29

<p>Êjhuhuhu</p>

Êjhuhuhu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

12

Được xác nhận