Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

05 tháng 10 2022 08:11

câu hỏi

Rút gọn biểu thức: x(x−y)+y(x−y)

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương Đa thức</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; x(x−y)+y(x−y)</p><p>=x<sup>2</sup>−xy+xy−y<sup>2</sup></p><p>=x<sup>2</sup>−y<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương Đa thức

Lời giải chi tiết như sau:

    x(x−y)+y(x−y)

=x2−xy+xy−y2

=x2−y2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận