Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

06 tháng 9 2022 14:15

câu hỏi

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).


7

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 8, Bài Phân thức đại số</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,

Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 8, Bài Phân thức đại số

Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,</p><p>Đây là một bài thuộc chương đa thức</p><p>Lời giải chi tiết đính kèm trong ảnh</p><p><i>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!</i><br><i>Cảm ơn em.</i></p>

Xin chào em Tú N,

Đây là một bài thuộc chương đa thức

Lời giải chi tiết đính kèm trong ảnh

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)