Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc T

10 tháng 4 2022 13:51

câu hỏi

rút gọn biểu thức sau: A=√48-3√3-2√27


0

1


Tuấn T

11 tháng 4 2022 13:15

√48 - 3√3 -2√27 = 4√3 - 3√3 - 6√3 =-5√3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Timx, biết: a) [(6x−39):7].4=12

0

Được xác nhận