Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

23 tháng 8 2022 08:47

câu hỏi

Rút gọn : a) (48.12−48.15)/(−3.270−3.30)

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 09:06

Được xác nhận

Chào em Tú N, Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Chương 1 Bài Ôn tập chương phần đại số Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 3: Tìm x∈Z, biết: b) 2(x−8)+3(x+7)=10

3

Được xác nhận