Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

10 tháng 10 2022 03:42

câu hỏi

Rút gọn (3x+2011)^(2)−2(3x+2011)(3x+2012)+(3x+2012)^(2)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 07:50

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 8 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận