Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

03 tháng 12 2019 14:54

câu hỏi

Rễ gồm mấy miền? CChức năng của mỗi miền ? (trả lòi giúp mình nha mm) ?????????


1

1


Hồng P

05 tháng 12 2019 14:49

Miền trưởng thành có các mạch dẫn. Chức năng :Dẫn truyền Miền hút có các lông hút. Chức năng :Hấp thụ nước và muối khoáng Miền sinh trưởng (nơi các tế bào phân chia) Chức năng :Làm cho rễ dài ra Miền chóp rể Chức năng :Che chở cho đầu rễ

Nguyễn T

10 tháng 12 2019 12:29

thanks ban

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải sách bài tập sinh lớp 6 bài đặc điểm bên ngoài của lá

1

Lihat jawaban (3)