Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư D

19 tháng 10 2020 11:46

câu hỏi

rễ có mấy miền


5

2


Lovely_Meow_Cute L

21 tháng 10 2020 11:22

4 miền: - Miền trưởng thành: dẫn truyền - Miền hút: hút nước💦và muối khoán🍶 - Miền sinh trưởng: làm cho đầu rễ dài ra - Miền chóp rễ: bảo vệ, che chở cho đầu rễ

Cubin S

27 tháng 2 2021 08:10

bn lại bị lạc vào nơi này à

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy kể diễn cảm truyện con rồng cháu Tiên

0

Lihat jawaban (1)