Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

28 tháng 12 2020 09:42

câu hỏi

Quy tắc dấu ngoặc


16

2


Bùi_Phó_Team_Mùa_Đông B

28 tháng 12 2020 09:44

ngoặc tròn tính trước rồi đến ngoặc vuông rồi mới tính ngoặc nhọn số trong ngoặc tính trước

T. Hữu

28 tháng 12 2020 10:48

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Nguyễn T

06 tháng 1 2021 10:11

nếu bạn để ý kĩ thì nóa nằm trong sách giáo khoa lớp 6 tập 1 trang 84 phần khung màu đen. chúc bạn học tốt!!!!!!!!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một lớp học có 30 học sinh nam và 12 học sinh nữ có thể chia số học sinh lớp này nhiều hơn thành mấy tổ sao cho số học sinh nam và số học sinh nữ ở mỗi tổ đều bằng nhau khi đó mỗi tổ có bao nhiêu học sinh nam và học sinh nữ

0

Lihat jawaban (1)