Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

27 tháng 3 2023 14:20

câu hỏi

Quy đồng mẫu số ấc phân số sau : 12/13 và 1

Quy đồng mẫu số ấc phân số sau :

12/13 và 1

alt

4

2


Minh M

28 tháng 3 2023 14:36

<p>Giữ nguyên phân số 12/13</p><p>Quy đồng mẫu số phân số 1/1 = 1x 13 phần 1x 13 = 13/13&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Giữ nguyên phân số 12/13

Quy đồng mẫu số phân số 1/1 = 1x 13 phần 1x 13 = 13/13 

 

Nguyễn T

31 tháng 3 2023 13:55

<p>Giữ nguyên phân số 12/13</p><p>Quy đồng mẫu số hai phân số 1=1/1 x 13 = 13/13&nbsp;</p><p>Quy đồng mẫu số hai phân số của 12/13 và 1 được 12/13 và 13/13&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Giữ nguyên phân số 12/13

Quy đồng mẫu số hai phân số 1=1/1 x 13 = 13/13 

Quy đồng mẫu số hai phân số của 12/13 và 1 được 12/13 và 13/13 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)