Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

05 tháng 10 2022 08:11

câu hỏi

Quy đổng mẫu số các phân số : 2/3;1/2 và 5/18


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Quy đồng phân số</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Ta có: Mẫu số chung: 18</p><p>2/3=12/18</p><p>1/2=9/18</p><p>5/18</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Quy đồng phân số

Lời giải chi tiết như sau:

Ta có: Mẫu số chung: 18

2/3=12/18

1/2=9/18

5/18

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận