Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng H

30 tháng 10 2022 12:11

câu hỏi

Quy đồng mẫu các phân số sau: a) 4/9 và 7/15 b) 5/12,7/18 và 4/27

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) 4/9 và 7/15

b) 5/12,7/18 và 4/27

 


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:02

Được xác nhận

<p>Chào em Hoàng H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>a) Mẫu số chung là 45</p><p>4/9=20/45</p><p>7/15=21/45</p><p>b) Mẫu số chung là 108</p><p>5/12=45/108</p><p>7/18=42/108</p><p>4/27=16/108</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Hoàng H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

a) Mẫu số chung là 45

4/9=20/45

7/15=21/45

b) Mẫu số chung là 108

5/12=45/108

7/18=42/108

4/27=16/108

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)