Square root
VBT
Calculator
magnet

21 tháng 1 2023 10:05

câu hỏi

Quy đồng 17/60,-5/18,-64/90


17

2


Dongoccham D

22 tháng 1 2023 07:16

<p>17/60=1,7/6; -5/18= -2,5/9; -64/90= -6,4/9</p>

17/60=1,7/6; -5/18= -2,5/9; -64/90= -6,4/9

Tô T

26 tháng 1 2023 12:23

<p>=100tguauipwoyha6t61744</p>

=100tguauipwoyha6t61744

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)

thầy cô giúp em ạ

6

Được xác nhận